Interessant:

Plasterk: AIVD gebruikt PRISM niet

nieuws 25 juni 2013 om 09:43

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben geen onbelemmerde toegang tot het internetverkeer en het mobiele telefoonverkeer, ook niet via buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) gebruiken het computerprogramma PRISM niet. De Nederlandse overheid kan niet 'zomaar' in gegevens van burgers, bedrijven en andere organisaties rondkijken.

De AIVD en de MIVD kunnen alleen met toestemming vooraf bijzondere bevoegdheden inzetten om de inhoud van internetverkeer of telefoonverkeer te onderzoeken. Dat kan alleen als dat noodzakelijk is in "het belang van de nationale veiligheid". Inzet moet "proportioneel zijn". Ook moet duidelijk zijn dat informatie niet op een andere manier kan worden verkregen. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens minister Hennis van Defensie en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. 

In het kader van de samenwerking met buitenlandse partners kunnen de AIVD en de MIVD gegevens uitwisselen. Internationale samenwerking met buitenlandse collegadiensten dient binnen het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) te blijven.

De mate van samenwerking met een buitenlandse dienst wordt onder meer bepaald op basis van de democratische inbedding van de collegadienst, het respect voor de mensenrechten van het desbetreffende land, de betrouwbaarheid en de professionaliteit van de dienst en het operationele belang van de samenwerking. Voor het handelen van buitenlandse diensten is het wettelijk kader van het eigen land leidend.

Begin deze maand lekte uit dat er in de Verenigde Staten een afluisterschandaal gaande is: middels het PRISM-programma wordt de data van de belangrijkste internetbedrijven in de gaten gehouden en worden honderden mobieltjes afgetapt. Uit de documenten die klokkenluider, Edward Snowden, van PRISM naar buiten bracht bleek verder dat de Britse geheime dienst in 2009 computers en mobieltjes van van buitenlandse politici aftapte.

Rijksoverheid