Interessant:

Smartphone-verbod voor Franse ministers

nieuws 13 september 2013 om 09:40

Ministers en medewerkers van ministeries in Frankrijk mogen van premier Ayrault gevoelige kwesties niet meer afhandelen met hun smartphone. De Fransen zijn bang dat de Amerikaanse geheime dienst NSA alles afluistert.

Premier Ayrault noemt de NSA echter niet. Hij sprak slechts over "de inbreuk op de veiligheid die recentelijk aan het licht is gekomen".†Begin juni lekte uit dat†er in de Verenigde Staten een afluisterschandaal gaande is: middels het†PRISM-programma wordt door de NSA de data van de belangrijkste internetbedrijven in de gaten gehouden en worden honderden mobieltjes afgetapt. Later bleek de NSA ook buitenlandse politici en hoogwaardigheidsbekleders af te luisteren, en dat wil Frankijk in de toekomst voorkomen.

In Nederland verklaarde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken eind juni dat in Nederland de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) het computerprogramma PRISM niet gebruiken. De Nederlandse overheid kan niet 'zomaar' in gegevens van burgers, bedrijven en andere organisaties rondkijken.†De AIVD en de MIVD kunnen alleen met toestemming vooraf "bijzondere bevoegdheden" inzetten om de inhoud van internetverkeer of telefoonverkeer te onderzoeken.

Trouw