Interessant:

Europa wil GSM-verbod op scholen

nieuws 18 mei 2011 om 10:32

De Raad van Europa wil een GSM-verbod op scholen; dit keer niet om de overlast, maar vanwege het gezondheidsrisico van GSM-straling voor kinderen.

Naast een verbod op mobieltjes wil de Raad van Europa ook het gebruik van draadloze WiFi-netwerken op scholen verbieden. Hoewel er wetenschappelijk nog geen consensus is over het effect van de straling van GSM- en WiFi-netwerken op de gezondheid, wil de Raad van Europa toch het verbod doorvoeren. De Raad kwam tot deze conclusie na het horen van verschillende deskundigden, die zeiden dat de straling wel degelijk een risico voor de gezondheid van de kinderen vormt. De Raad zegt dat de straling net zo gevaarlijk kan zijn als asbest en tabak.

Het is twijfelachtig of het verbod daadwerkelijk ooit doorgevoerd wordt, omdat het voorstel nog een hele bureaucratische weg door de Europese ambtenarij moet afleggen. Daarnaast gelden de uitspraken van de Raad van Europa enkel als aanbevelingen; dit orgaan kan de maatregel niet bindend opleggen aan de Europese lidstaten. De Raad is namelijk geen lid van de EU, hoewel het advies wel gezaghebbend is.

Frankrijk wilde in 2009 reeds een GSM-verbod op scholen wegens de mogelijk schadelijke GSM-straling. In Japan werd in 2008 een GSM-verbod op scholen voorgesteld. Dat was echter niet vanwege de straling, maar vanwege de overlast, zoals pesterijen per mobiele telefoon, onder de leerlingen.

De Morgen