Interessant:

GSM-beleid op scholen is een chaos

nieuws 31 mei 2011 om 09:35

Uit een onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij blijkt dat Nederlandse scholen zich geen raad weten met het gebruik van mobieltjes binnen de school door de leerlingen.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan driekwart van de ondervraagde scholen niet voldoende op de hoogte is van de technologische mogelijkheden van de huidige generatie smartphones. Dit gebrek aan kennis levert een risico op voor de veiligheid van leerlingen en personeel binnen de school, omdat er teveel ruimte ontstaat voor het al dan niet oneigenlijk gebruik van mobieltjes.

Uit onderzoek blijkt verder dat een ruime meerderheid van de scholen zich geen raad weet met de verantwoordelijkheid die individueel en mobiel mediagebruik in de school met zich meebrengt. Ze zijn geneigd deze verantwoordelijkheid in veel gevallen door te schuiven naar ouders en collega's, waardoor er teveel ruimte ontstaat voor leerlingen die nog niet in staat zijn zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag.

Andere problemen die gesignaleerd worden zijn dat docenten nu ook slachtoffer worden van mobiel pesten, dat lessen lijden onder de mobieltjes en dat gebrek aan beleid en handhaving chaos creŽert.

De Nationale Academie voor Media & Maatschappij adviseert de scholen (ook de basisscholen) onder meer om 'beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de huidige mediaontwikkelingen en tijdgeest'. De Raad van Europa wilde eerder een GSM-verbod wegens mogelijke schadelijke GSM-straling. Japan overwoog in het verleden ook een GSM-verbod op scholen wegens overlast.

Het onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij betrof de periode januari Ė mei 2011 en is uitgevoerd op 120 Nederlandse scholen, waaronder 42 basisscholen en 78 middelbare scholen. Van de middelbare scholen was de helft van VMBO/MBO niveau en de andere helft HAVO en hoger. Het onderzoek bestond uit individuele gesprekken met 149 directieleden en/of onderwijzend personeel en 40 groepsgesprekken met 360 leerlingen. 10 van deze groepsgesprekken vonden plaats op basisscholen. De leeftijd van de leerlingen lag tussen de 10 en 16 jaar oud.

Media en Maatschappij (PDF)