Interessant:

Handsfree bellen kan ook strafbaar zijn

nieuws 9 augustus 2017 om 11:09

Ook het bedienen van een smartphone in een carkit kan een fikse boete opleveren. Een automobilist, die een bekeuring voor deze gedraging aanvocht bij de Kantonrechter is in het ongelijk gesteld. Hij moet de 239 euro boete dus gewoon betalen.

Update 11 augustus 2017: het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter om meer duidelijkheid te krijgen wat wel en wat niet mag. Voorlopig krijgen agenten geen instructies om te bekeuren als je een telefoon handsfree bedient. Het kan wel gebeuren, indien je door het bedienen de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Eind 2016 heeft een bestuurder in Sneek een boete gekregen voor het bedienen van zijn telefoon in een dashboard-houder. De boete, die de bestuurder ontving, betreft als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden. De bestuurder was het met het oordeel van het Openbaar Ministerie niet eens en is bij de Kantonrechter in beroep gegaan. Dat de telefoon in de houder zat staat niet ter discussie. De verbalisant heeft in het proces verbaal vermeld dat de telefoon van de bestuurder in de houder zat. Tevens zijn er foto's van de situatie door bestuurder overlegd.

Het Openbaar Ministerie voert aan dat de verbalisant heeft verklaard dat betrokkene zichtbaar bezig was met zijn telefoon en dat hij gedurende het passeren van het opvallende dienstvoertuig naar zijn telefoon keek. Betrokkene heeft hiermee voldaan aan het begrip 'vasthouden'. “In eerdere jurisprudentie is geoordeeld dat het klemmen van de telefoon tussen hoofd en schouder, het plaatsen van een telefoon tussen oor en hoofddoek en het bevestigen van de telefoon aan de pols ook onder het begrip 'vasthouden' valt. Betrokkene was bezig met zijn telefoon en daardoor afgeleid. Hij heeft hiermee de verkeersveiligheid in het gevaar gebracht. “ aldus het OM.

De Kantonrechter is het met het OM eens. Artikel 61a RVV 1990 spreekt van het vasthouden van een mobiele telefoon. In de toelichting bij de wetsaanpassing wordt aangegeven dat het vasthouden van een mobiele telefoon gevaarlijk is omdat er dan maar één hand beschikbaar is voor het rijden en er minder aandacht is voor het rijden zelf.

De kantonrechter overweegt dan ook als volgt: “De kantonrechter is van oordeel dat betrokkene tijdens het bedienen van de telefoon, ook wanneer deze in een telefoonhouder is geplaatst, gedurende enige tijd slechts met één hand de noodzakelijke verkeershandelingen kan verrichten. Dat brengt mee dat het met de andere hand bedienen van de telefoon, waarbij niet uitgesloten is dat betrokkene bijvoorbeeld appberichten beantwoordt, danwel de sociale media aan het volgen is, betrokkene afleidt van de verkeerssituatie, maar ook dat betrokkene fysiek te veel betrokken is bij het bedienen van zijn telefoon. Hij is daardoor minder goed in staat de benodigde verkeershandelingen te verrichten. Uit de Nota van Toelichting blijkt dat juist door deze combinatie van factoren een niet te veronachtzamen risico voor de verkeersveiligheid ontstaat en is om deze reden het verbod ingevoerd. oor de kantonrechter staat hiermee vast dat betrokkene de hem verweten verboden gedraging heeft verricht en dat aan betrokkene op terechte gronden een sanctie is opgelegd.”

Niet alleen in de auto is smartphonegebruik een probleem. Ook op de fiets levert telefoongebruik veel problemen op. Gazelle is bezig met de ontwikkeling van een speciaal fietsslot om bellen op de fiets onmogelijk te maken. Onlangs schreef Veilig Verkeer Nederland nog een open brief over deze problematiek.

Rechtspraak.nl