Interessant:

Faillissement Kodak in zicht

nieuws 19 januari 2012 om 09:51

Het ooit befaamde fotografiebedrijf Kodak heeft in de Verenigde Staten uitstel van betaling aangevraagd en 950 miljoen dollar (zo'n 740 miljoen euro) geleend van de Citigroup in een poging een gedwongen faillissement te voorkomen.

Eind oktober 2011 werd reeds duidelijk dat Kodak aan de rand van een faillisement stond. Het in 1881 opgerichte bedrijf liet toen al weten een herstructurering door te voeren. De voornaamste reden voor de teloorgang van Kodak is dat het bedrijf bij de snelle overgang van analoge naar digitale fotografie de concurrentie niet heeft kunnen bijbenen.

Om een gedwongen faillissement te voorkomen heeft Kodak in de Verenigde Staten nu vrijwillig uitstel van betaling aangevraagd en geld geleend van de Citigroup om in elk geval de komende maanden te kunnen blijven bestaan. Ook kondigde Kodak wederom een "business-reorganisatie" aan, die er vooral op gericht is om "de liquiditeit in de VS en daarbuiten te verbeteren en intellectuele eigendommen te gelde te maken".

Kodak CEO Antonio M. Perez verklaarde dat "de raad van commissarissen van Kodak en het hele management er unaniem in gelooft dat deze stappen genoodzaakt zijn om de toekomst van Kodak te waarborgen".

Kodak