Interessant:

Nieuwe gedragscode voor SMS

nieuws 25 januari 2010 om 10:04

De SMS-Gedragscode wordt per 1 maart aangescherpt; de sector gaat de pakkans voor overtreders vergroten en het maximum voor boetes verhogen naar 100.000 euro.

Er komt een "Loket" dat pro-actief internet, dagbladen, televisie en radio gaat monitoren. In geval van overtredingen wordt de boosdoener rechtstreeks aangesproken door het Loket. Zo wordt de pakkans voor overtreders van de code en misleidende reclame vergroot.

Naast een actievere monitoring en een hogere boete wordt de aanmelding voor SMS-abonnementen transparanter gemaakt door aanbieders te verplichten het abonnement en het tarief duidelijk te vermelden aan het begin van een SMS bericht. Het afmelden van een abonnement wordt vereenvoudigd: alleen het versturen van 'STOP' of 'UIT' naar de shortcode is voldoende voor een afmelding.

De sector heeft over deze aanscherping overleg gevoerd met de staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken. Naast aanscherping van de gedragscode wordt ook gewerkt aan een aanpassing van de reclamecode voor SMS-diensten. Bovendien gaat de sector meer doen aan voorlichting voor kinderen over het gebruik van SMS. Plannen hiervoor worden ontwikkeld.

De nieuwe plannen zijn een reactie op de vele klachten over sms-diensten die er nog altijd zijn. Heemskerk introduceerde al in 2008 een sms-gedragscode, waarmee het mogelijk werd ongewenste sms-abonnementen te blokkeren. Deze code is nu dus aangescherpt.

portablegear.nl