Interessant:

EU: games met in-app aankopen niet langer zogenaamd gratis

nieuws 21 juli 2014 om 09:55

Google heeft een overeenkomst met de Europese Unie gesloten waarin staat dat games met in-app kopen niet langer meer als 'gratis' games in de app stores mogen worden aangeboden.

Naar aanleiding van veel klachten in Europese landen over in-app aankopen in online en mobiele games, die vooral vaak per ongeluk door kinderen worden gedaan, bundelden nationale regeringen en de Europese Commissie krachten om tot een oplossing te komen. De EU stelde aan onder meer Google en Apple voor dat 1) games die als 'gratis' worden gepromoot consumenten niet mogen misleiden over de echte kosten, 2) games geen directe aansporingen aan kinderen mogen bevatten om items in een game te kopen, evenmin als aansporingen die kinderen aanzetten om hun ouders te overtuigen items te kopen, 3) dat consumenten degelijk moeten worden geinformeerd over de betalingsregelingen, die niet via standaardinstellingen zonder uitdrukkelijke goedkeuring mogen verlopen en 4) dat appverkopers een e-mailadres beschikbaar moeten stellen in het geval van vragen of klachten.

De EU heeft nu een overeenkomst gesloten met Google, waarin Google een aantal veranderingen belooft door te voeren voor het eind van september 2014. Zo zullen games met in-game aankopen in de Google Play Store niet langer 'gratis' mogen heten. Daarnaast zal Google richtlijnen voor appontwikkelaars opstellen om directe in-app aankopen aan kinderen te voorkomen. Tevens past Google de standaardinstellingen aan, zodat betalingen voor in-app aankopen altijd eerst geautoriseerd moeten worden. De EU vindt het spijtig dat Apple voorlopig nog niets aan de problemen doet: Apple spreekt alleen de vage belofte uit in de toekomst naar de problemen te kijken.

Eurocommissaris Neelie Kroes van Digitale Agenda zegt: "De Europese Comissie ondersteunt de innovatie in de app-sector. In-app aankopen zijn een legitiem business-model, maar het is essentieel voor app-makers om de wetten van de EU te begrijpen en te respecteren als zij deze nieuwe business-modellen ontwikkelen".

Europa.eu