Interessant:

BlackBerry-storing blijkt melkkoe

nieuws 21 oktober 2011 om 12:25

De BlackBerry storing van vorige week heeft voor veel extra sms- en belverkeer gezorgd, blijkt uit onderzoek van PortableGear.nl. 51% van de ondervraagde gebruikers geeft aan bel- of sms-kosten buiten de bundel gemaakt te hebben.

93% van de respondenten is meer gaan sms'en door het wegvallen van ping en mail. Iets meer dan de helft van deze groep (59%) had een (nog afdoende) sms-bundel en hoeft daarom niks extra te betalen. De gebruikers die nog binnen een bundel sms'ten, verstuurden gemiddeld meer dan 50 sms'jes extra. De gebruikers die buiten een bundel sms'ten, verstuurden minder extra sms'jes: gemiddeld 41 stuks. Bij een tarief van 0,30 euro per sms, komt dat neer op een bedrag van 12,30 euro.

Qua belminuten is een zelfde trend te onderscheiden. 84% van de respondenten geeft aan meer te zijn gaan bellen door de storing. Ook hier kon iets meer dan de helft van de respondenten (57%) de extra belminuten voldoen uit de bundel. De gebruikers die nog binnen een bundel belden, hebben gemiddeld ongeveer 40 minuten extra verbeld. De gebruikers die buiten een belbundel belden deden het iets rustiger aan met gemiddeld 32 verbelde minuten. Uitgaande van een (conservatief) tarief van 0,25 euro per belminuut zorgen 32 extra minuten voor een 8 euro hogere maandafrekening.

Kijkend naar de totale extra kosten valt het volgende op. 49% van de respondenten heeft geen extra kosten gemaakt buiten de bundel. De schade voor deze groep bedraagt enkel het betaalde abonnementsgeld voor de BlackBerry-diensten gedurende de storing. 21% van de respondenten geeft aan buiten de bundel gebeld en gesms't te hebben, maar voor niet meer dan 10 euro. 15% houdt het op een bedrag tussen de 10 en 20 euro, waarmee het gros (85%) onder de 20 euro blijft. 15% geeft aan meer dan 30 euro buiten de bundel gegaan te zijn. In totaal heeft 51% van de respondenten extra bel- en sms-kosten gemaakt buiten de bundel.

De extra kosten buiten de bundel blijken gemiddeld 7,50 euro per gebruiker te zijn. De conclusie ligt voor de hand dat de providers aardig wat extra omzet gedraaid hebben. Met vele honderdduizenden gebruikers loopt de extra omzet in de miljoenen. Het is daarom niet gek dat Den Haag zich ook roert. PvdA-kamerlid Martijn van Dam heeft aan minister Verhagen gevraagd of hij bereid is de providers te verzoeken inzage te verschaffen in de extra omzet ten tijde van de BlackBerry storing zodat er een betere compensatie kan volgen. RIM, fabrikant van de BlackBerry smartphones, gaf eerder al aan klanten te compenseren met gratis apps.

Het Blackberry-storings onderzoek heeft plaatsgevonden op PortableGear.nl in de drie dagen na de storing. In totaal zijn 380 BlackBerry-gebruikers ondervraagd.

portablegear.nl