Interessant:

Meer dan helft basisschoolleerlingen heeft mobieltje

nieuws 5 september 2012 om 14:20

Uit onderzoek van Hi Young blijkt dat het bezit van mobieltjes onder jongeren dit jaar fors is toegenomen: meer dan helft van de leerlingen op de basisschool heeft een mobieltje.

De basisscholen zijn weer begonnen en ook dit jaar is het aantal kinderen met een mobiele telefoon in de klas wederom toegenomen. Het bezit van mobiele telefoons onder kinderen van 8-12 jaar steeg in 2012 van 55% naar 60%. Daarbij valt op dat de sterkste stijging zit in de groep kinderen van 8 en 9 jaar. Kinderen krijgen dus steeds jonger een mobiel.

40 procent (dat Hi Young "het grootste deel" noemt) van de kinderen in Nederland is daarbij trotse bezitter van een smartphone. Hi Young deed onderzoek naar het mobiele telefoongedrag onder kinderen van 6-12 jaar en hun ouders. Ze keken naar verschillen tussen ouders en kinderen en naar welke "mobiele manieren" zij belangrijk vinden op school.

Hoewel de meerderheid van de ouders vindt dat zij verantwoordelijk zijn voor het meegeven van regels voor het mobiele telefoongebruik op school, vindt 14% dat de school zelf ook regels moet opstellen. Scholen in Nederland worstelen nog met het invoeren en handhaven van regels over het mobiele telefoongebruik, zo bleek uit eerder onderzoek in mei 2012 door de Academie voor Media en Maatschappij. De belangrijkste regel die ouders meegeven aan hun kind(eren) is dat de mobiele telefoon op stil wordt gezet of uitgaat bij belangrijke zaken zoals schooltoetsen. 69% van de kinderen zegt hier gehoor aan te geven.

Niet zozeer tijdens de les, maar wel in de pauzes bellen en sms'en kinderen vaak met hun ouders, met als belangrijkste reden het doorgeven van goede cijfers. Vroeger was er onder schooltijd vrijwel alleen contact tussen ouders en kinderen over urgente zaken en verliep dit via school. Tegenwoordig geeft 28% van de ouders aan contact per mobiel op te nemen met hun kind om van alles te bespreken. De spontane belletjes en bereikbaarheid in geval van nood worden zeer gewaardeerd door zowel kinderen als ouders. Bereikbaar zijn voor elkaar is voor 87% van de ouders dan ook de reden om hun kind(eren) een mobiele telefoon te geven.

portablegear.nl