Interessant:

Olifanten versturen sms'jes

nieuws 14 oktober 2008 om 08:30

In Kenia worden bedreigde olifanten uitgerust met een halsband die sms'jes verstuurd naar opzichters; deze kunnen dan de olifanten in de gaten houden.

De olifanten worden niet alleen voor hun eigen welzijn, maar ook voor het welzijn van de nabije boeren in de gaten gehouden. Er komen namelijk wel eens woeste olifanten op het land van de boeren, die daar de hele oogst vernietigen.

De olifanten krijgen nu een halsband met SIM-kaart, die om de zoveel tijd een SMS'je stuurt naar de opzichters. Als zij zien dat een van de olifanten te dicht bij het land van een boer komt, kunnen ze maatregelen nemen en de olifanten tijdig wegjagen. Behalve per SMS, worden de olifanten ook met Google Earth in de gaten gehouden.

In IJsland werd in juli 2008 ook al een kudde schapen per SMS in de gaten gehouden. In 2006 werden in Zweden zelfs beren bestudeerd met behulp van sms.

Cellular News