Interessant:

Gratis roamen leidt tot meer stress

nieuws 7 september 2017 om 13:35

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat het gratis roamen binnen de Europese Unie leidt tot meer stress bij vakantiegangers. Bijna eenderde van de respondenten geeft aan meer met de telefoon bezig zijn geweest dan gewenst. 9 procent heeft meer stress ervaren.

Consumenten zijn goed geinformeerd over de nieuwe roaminregels. Nagenoeg alle Nederlanders weten dat ze geen aanvullende kosten meer betalen voor roaming binnen de Europese Unie (91%). Van degenen die hier al gebruik van hebben gemaakt, geeft eenderde aan meer met zijn of haar telefoon bezig te zijn geweest dan hem of haar lief is (31%). Verder blijkt uit onderzoek van Motivaction dat 9% meer stress heeft ervaren tijdens de vakantie. Toch zegt ook 63% positiever te oordelen over zijn of haar mobiele aanbieder.

Door gratis roamen blijken mensen zich minder goed voor te bereiden op vakanties, je kan immers onderweg alle informatie op zoeken die je nodig hebt. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan zich om deze reden van tevoren minder goed voor te bereiden op de vakantie. 73% geeft aan meer apps en websites te gebruiken die informatie geven over hun bestemming (bijvoorbeeld via Google Maps en TripAdvisor). 71% zegt meer uit de vakantie te kunnen halen doordat ze meer informatie hebben.

9% geeft dus toch aan meer stress te hebben ervaren tijdens de vakantie en 22% zegt dat de sfeer minder was tijdens de vakantie. ‘Het lijkt erop dat de druk van “altijd online en bereikbaar moeten zijn” met onbeperkt roamen op vakantie gewoon doorgaat’, aldus Jeroen Senster, telecomexpert bij marktonderzoeksbureau Motivaction. ‘Zo blijkt dat mensen toch weer vaker op hun telefoon kijken dan ze zouden willen en daardoor ook vaker bezig zijn met bijvoorbeeld hun werk, of zien wat ze allemaal missen in Nederland’. 58% geeft aan met de extra roamingmogelijkheden ook meer contact te hebben met de ‘achterblijvers’ in Nederland.

Vooral vrouwen geven aan meer contact te hebben met mensen die ze tijdens de vakantie moeten missen (70% versus 46%). Ze zijn over het algemeen positiever dan mannen over het onbeperkt roamen in het buitenland. Vrouwen gebruiken hun telefoon vaker voor sociale, gezellige activiteiten en mannen meer voor zakelijke en praktische. Hun associatie met het gebruik van hun telefoon in het buitenland is dan ook minder negatief. Ook jongeren (15 tot en met 24 jaar) hebben meer contact met het thuisfront tijdens hun vakantie (78% versus 58% gemiddeld). Mensen van 65 jaar of ouder gebruiken hun mobiel hier veel minder voor.

Voor het online onderzoek is gebruikgemaakt van het StemPunt-panel van Motivaction met meer dan 60.000 actieve panelleden. 1.264 respondenten in de leeftijd van 15 tot en met 70 jaar hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Het online veldwerk voor dit onderzoek liep van 16 t/m 21 juli 2017.

portablegear.nl