Interessant:

Smartphone-verslaving leidt tot depressie

nieuws 22 maart 2016 om 14:37

Uit onderzoek van de universiteit van Illinois onder 300 studenten blijkt dat smartphone-verslaving kan bijdragen tot mentale gezondheidsproblemen, zoals angststoornissen en depressie.

In het onderzoek moesten de 300 universiteitsstudenten vragen beantwoorden over hun mentale gezondheid, hoeveel tijd ze besteden aan gebruik van van de smartphone en internet, en wat de motivaties zijn om een elektronisch apparaat aan te zetten. Het doel was om te achterhalen of verslaving aan smartphones en internet gerelateerd zijn aan de mentale gezondheid.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de proefpersonen, die zichzelf omschreven als 'mobiel verslaafd' aan internet en smartphones veel hogere scores hadden op het gebied van depressie en angststoornissen. Maar volgens de onderzoekers is er geen direct verband tussen het gebruik van mobieltjes en internet en een negatieve mentale gezondheid bij de participanten die deze technologieen enkel zeiden te gebruiken 'om verveling te verdrijven'.

Volgens de onderzoekers is de motivatie om online te gaan dus een belangrijke factor bij het onderzoek naar de relatie tussen depressie/angststoornissen en technologiegebruik. Conclusie is dat het doorbreken van verslavende technologiegewoontes een belangrijk aanvullend onderdeel zou kunnen zijn voor de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie en angststoornissen.

Eerdere onderzoeken wezen erop dat smartphone-verslaving ook kan leiden tot slaapproblemen, relatieproblemen en concentratieproblemen.

Cellular-news