Interessant:

Betere grammatica dankzij sms'en

nieuws 7 juli 2014 om 10:13

Volgens Brits onderzoek kan sms'en zorgen voor betere prestaties in grammatica- en spellingstoetsen. Het afkorten van woorden kan jongeren fonetisch over taal doen denken, wat hun taalprestaties ten goede kan komen.

In sms'jes en whatsappjes wordt vaak 'tekst-spreektaal' ('hoest?') gebruikt, evenals verkorte woorden (bijvoorbeeld met cijfers, zoals 'w8 ff') en afkortingen. In het verleden werd beweerd dat sms'en daardoor funest is voor de taalbeheersing, maar in het onderzoek - gepubliceerd in het British Journal of Developmental Psychology - blijkt het tegenovergestelde. 

In het ondezoek werden tekstberichten van leerlingen en studenten van de basisschool, middelbare school en universiteit geanalyseerd. Dit onderzoek werd een jaar later met dezelfde 234 partipanten herhaald. Volgens de onderzoekers kan bij jonge kinderen, dankzij het gebruik van verkorte woorden en afkortingen, hun spelling juist verbeterd worden, omdat zij fonetisch over de woorden leren denken. Ook het ontbreken van interpunctie en hoofdletters in de meeste tekstberichten zou een positieve invloed op de spelling en grammatica kunnen hebben, omdat er meer wordt gevraagd van het eigen interpretatievermogen.

"De reden dat we positieve associaties zien tussen het gebruik van spreektaal en spelling is omdat de meest gebruikte vormen van afkortingen in tekstberichten fonetisch gebaseerd zijn", aldus Clare Wood, psychologieprofessor van de universiteit van Coventry. "Als kinderen spelen met de creatieve representatie van taal moeten zij hun begrip van de overeenkomst tussen letter en klank aanspreken en repeteren: dat is een vaardigheid die formeel als fonologie wordt onderwezen. Sms'en kan kinderen dus de kans geven om hun begrip van over de relatie tussen klank en letter te oefenen".

The Telegraphh