Interessant:

SMS-taal goed voor taalontwikkeling

nieuws 25 januari 2011 om 11:32

Uit onderzoek van de Journal of Computer Assisted Learning blijkt dat het gebruik van sms-taal, met alle bijzondere afkortingen, goed is voor de taalontwikkeling van kinderen.

Het onderzoek werd gehouden onder 114 scholieren tussen de 9 en 10 jaar oud die nooit eerder een mobieltje hadden gehad. De helft van de kinderen kreeg een mobieltje om gedurende 10 weken in weekeindes en schoolvakanties mee te sms'en. De andere helft van de kinderen was de controlegroep.

De onderzoekers konden geen signficant verschil aantonen tussen de sms'ende groep kinderen en de controlegroep. Wel bleek er een positieve relatie te zijn tussen de sms'ende groep en de taalontwikkeling, vooral op het gebied van spelling. De onderzoekers denken dat het gebruik van veel sms-afkortingen kinderen kan helpen bij de ontwikkeling van fonologische vaardigheden.

Uit onderzoek in 2009 bleek eerder dat kinderen die veel sms-afkortingen gebruiken een bovengemiddelde taalvaardigheid hebben.

Cellular-news