Interessant:

LG telefoons mogelijk tijdelijk uit de schappen

nieuws 10 mei 2007 om 13:43

De Haagse rechtbank heeft geoordeeld dat LG inbreuk maakt op een octrooi van Philips. Indien LG en Philips niet tot een overeenkomst kunnen komen moet LG mogelijk tijdelijk de verkoop van bepaalde telefoons staken.

De rechter sprak zich op 25 april uit over de zaak. Gisteren kreeg dit vonnis exrta lading door een herstelvonnis.

Philips beschuldigde LG er van inbreuk te maken op het octrooi van Philips door cameratelefoons aan te bieden waarin dit octrooi wordt toegepast. In onder andere Nederland, Oostenrijk, ItaliŽ en Zweden worden deze telefoons aangeboden. Het betreft alle telefoons van LG met een camerafunctie, waaronder de populaire Shine en Chocolate modellen (telefoontypes toegevoegd op 11 mei).

LG betwistte voor de rechter de inbreuk op het octrooi. Volgens de Aziatische elektronicafabrikant is het octrooi van Philips niet nieuw dan wel niet inventief. Daarnaast wijst LG op de deelname van Philips in een aantal internationale studiegroepen over de ontwikkeling van de JPEG-standaard. De deelnemers in deze studiegroepen verplichtten zich om relevante octrooien te melden. Bovendien moesten de deelnemers de bereidheid uitspreken om een redelijke, niet-discriminerende licentie te verlenen aan eenieder die de standaard wil toepassen. Indien Philips als actieve deelnemer heeft verzuimd het octrooi te melden, heeft Philips volgens LG zijn recht verspeeld om zich nog te beroepen op het octrooi. Philips bestrijdt echter deze actieve betrokkenheid.

De rechter is het deels met LG en deels met Philips eens en acht zich alleen voor de Nederlandse markt bevoegd. Volgens de rechter is een deel van het octrooi niet inventief, maar een deel ook wel. De rechter houdt daarom het octrooi gewijzigd in stand. Wel is de rechter van mening dat Philips geen recht van spreken meer heeft als het bedrijf actief heeft deelgenomen in de studiegroepen. Voor deze stelling is echter nog geen afdoende bewijs overgelegd door LG. LG krijgt van de rechter alsnog de kans dit te doen.

Het eindoordeel van de rechtbank is dat LG, totdat eventuele deelname van Philips aan de studiegroepen bewezen is, inbreuk maakt op het octrooi van Philips. LG dient de inbreuk te staken of een licentieovereenkomst met Philips over het gebruik van de technologie te sluiten. Indien LG het verbod van de rechter overtreedt zal LG een dwangsom van 10.000 euro per dag per product moeten betalen. Het verbod de inbreuk te staken loopt gedurende de procedure, maar uiterlijk tot 10 september, als het octrooi van Philips afloopt. De rechter houdt ook nog de mogelijkheid van een hoger beroep tijdens de procedure open.

Piter de Weerd van Klos Morel Vos & Schaap en schrijvend voor Boek9 wijst nog op het herstelvonnis van 9 mei. In dit vonnis bepaalt de rechtbank dat het verbod van 25 april direct uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Eenvoudig gezegd betekent dit dat vanaf 9 mei het verbod van de rechter ook daadwerkelijk van kracht is.

Hoewel de uitspraak vrijwel onopgemerkt is gebleven kan deze grote repercussies hebben. Mochten Philips en LG niet tot een overeenkomst komen voor het gebruik van de technologie dan dient LG de verkoop van de telefoons te staken totdat het octrooi afloopt op 10 september, of totdat LG de telefoons zo aanpast dat er gebruik wordt gemaakt van een andere techniek. Mogelijk wordt LG alsnog in het gelijk gesteld als blijkt dat Philips deel heeft genomen aan de studiegroepen.

Volgens universitair docent Bakker van de Radboud Universiteit in Nijmegen dient LG wel in beginsel zelf op te draaien voor eventuele schade als ze uiteindelijk toch nog in het gelijk worden gesteld. De schade van het tijdelijk staken van de verkoop of de ontwikkeling van nieuwe software zal LG niet kunnen verhalen op Philips.

Femmy De Rijk, PR & Communications Manager, bij Philips zegt dat Philips blij is met de uitspraak omdat de rechter zowel de inbreuk bevestigde als het octrooi. Philips is nu in beraad over de vervolgstappen. Hierbij zijn alle opties nog mogelijk.

LG laat bij monde van PR-bureau Lammers van Toorenburg het volgende weten: "We can confirm that a judgment has been rendered in relation to a patent owned by Royal Philips Electronics N.V. against LG Electronics Benelux Sales B.V. in the Netherlands. LG Electronics will ensure that it acts within the scope of this ruling and takes all necessary steps so that there is minimal disruption to customers and third parties. Due to pending litigation we are unable to elaborate further at this time."

In de markt zijn ook geen verhalen van retailers of etailers te horen die al leveringsproblemen hebben met LG producten.

- Aanpassing 16:45:
Statement van LG, op verzoek van LG, aangevuld met enkele woorden.
- Toevoeging 11 mei 12:53:
Volgens Philips gebruikt LG de techniek van Philips in al haar cameratelefoons.
- Toevoeging 11 mei 15:10:
Officiele verklaring van LG bij monde van LVTPR: "Het betreft cameratelefoons van LG in Nederland die de Jpeg standaard bevatten."

Vonnis