Interessant:

NMA beschuldigt operators

nieuws 16 juli 2002 om 15:08

De Nederlandse Mededingings autoriteit (NMa) heeft na onderzoek rapport opgemaakt tegen vijf mobiele operators wegens een mededingings beperkende afspraak tussen O2, Vodafone, KPN, Duchtone en Ben.

Het betreft een afspraak om gezamenlijk en vrijwel gelijktijdig de vergoedingen aan dealers voor het afsluiten van mobiele telefoonabonnementen te verlagen waardoor de consument duurder uit is bij de aanschaf van een mobiele telefoon in combinatie met een abonnement.

Afspraken tussen ondernemers die de concurrentie beperken, zijn op basis van de Mededingingswet verboden. Een van de factoren waarop mobiele operators met elkaar concurreren, is de vergoeding die operators aan dealers verstrekken. Door de afspraak die de operators gezamenlijk hebben gemaakt, is sinds augustus/september 2001 de prijsconcurrentie afgenomen.

Dealers ontvangen zogenaamde aansluit vergoedingen van de operators, wanneer een consument een mobiel telefoonabonnement afsluit. Deze vergoedingen gebruikt de dealer om de mobiele telefoon, die in combinatie met het abonnement wordt verkocht, goedkoper aan de consument aan te bieden.

Het rapport bevat een redelijk vermoeden dat een overtreding is begaan. De betrokkenen worden nu in de gelegenheid gesteld op het rapport te reageren. Daarna stelt de NMa definitief vast of sprake is van een overtreding en, zo ja, of een boete of een andere sanctie moet worden opgelegd.

KPN Mobile neemt de voorlopige bevindingen van de NMa zeer serieus en zal ze met voorrang bestuderen, alvorens te reageren. KPN Mobile is zich wel bewust van de geldende regels op het terrein van de mededinging. Het door de NMa gestarte onderzoek is in ieder geval aanleiding geweest om de geldende regels en procedures intern nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen aldus een persbericht van KPN.

Ook Vodafone geeft laat in een persbericht weten tijd nodig te hebben om het rapport van de NMA te bestuderen.

NMA