Interessant:

Rechtzaak IDG vs PortableGear.nl

nieuws 28 juni 2002 om 11:43

Op 8 juli 2002 dient om 11.30 in Zutphen een kort geding tussen IDG communications Verlag A.G. (uitgever van o.a. WebWereld en Computer Totaal) en PortableGear.nl.

Inzet van het geding is een geschil over auteursrechten tussen beide partijen. IDG wil eist voor de rechter een verbod op het integraal overnemen van berichten van WebWereld.nl.

PortableGear.nl heeft naast allerlei andere informatie een digitale knipselkrant op haar site staan. Hierin zijn nieuwsberichten te vinden over CCD digicams, MP3 spelers, PDA organisers en GSM telefoons. Deze berichten worden met uitgebreide bronvermelding overgenomen uit tal van media. IDG wil niet dat er artikelen uit WebWereld worden overgenomen en heeft daarom het kort geding aangespannen.

Centraal staat de vraag of een digitale knipselkrant wettelijk toegestaan is. Papieren knipselkranten zijn wel wettelijk toegestaan. Een papieren knipselkrant maakt ook gebruik van artikelen van anderen (ook onder bronvermelding). Het overnemen van nieuwsberichten valt onder bepaalde voorwaarden onder de uitzondering in art. 15 van de AuteursWet (1912). Deze uitzondering geldt onder andere voor papieren knipselkranten.

PortableGear.nl beroept zich op dit artikel. De uitspraak volgend op het kort geding zal de eerste uitspraak in Nederland zijn over knipselkranten op internet. Op dit moment is er een bodemprocedure aan de gang tussen PCM en een aantal digitale knipselkranten (zie: emerce artikel). Deze uitspraak zal echter later komen dan de uitspraak van het kort geding van 8 juli.

Mr. Christiaan Alberdingk Thijm zal PortableGear.nl op 8 juli vertegenwoordigen. Alberdingk Thijm is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, met name auteursrecht, merkenrecht en het recht van ongeoorloofde mededinging en heeft ondere andere Kazaa verdedigd.

portablegear.nl