Interessant:

Tablets verbeteren schoolprestaties niet

nieuws 17 september 2015 om 15:16

Uit een wereldwijd onderzoek van de OESO†(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat het gebruik van tablets en computers de schoolprestaties niet verbeterd.

De OESO onderzocht de impact van technologiegebruik op school op internationale testresultaten in meer dan 70 landen. Een conclusie van het onderzoek is dat educatiesystemen die veel hebben geinvesteerd in informatie- en communicatietechologie "geen merkbare verbetering" hebben getoond in de testresultaten voor lezen en rekenen.

Het onderzoek meldt zelfs dat scholieren die veel van tablets en computers gebruik maken erg vaak slechtere schoolresultaten hebben dan gemiddeld. Scholieren die gematigd van de computer op school gebruik maken, een of twee keer per week, hebben dan weer wel "enigszins betere leerresultaten" dan scholieren die zelden een computer gebruiken.

Apple iPad Pro
Apple iPad Pro

Schoolsystemen waar bijzonder goed gepresenteerd wordt, zoals Zuid-Korea en Shanghai in China, kennen een laag computergebruik. Opvallend is dat in Singapore, waar slechts gematigd van technologie in het onderwijs gebruik wordt gemaakt, de digitale vaardigheden het hoogst scoren. In drie van de zeven landen waar het meest internet op school wordt gebruikt (AustraliŽ, Nieuw-Zeeland en Zweden) waren de leesprestaties volgens het OESO-rapport afgenomen, en in drie andere landen (Spanje, Noorwegen en Denemarken) gestagneerd.

Uit onderzoek begin dit jaar in Nederland bleek ook dat tablets op school niets toevoegen aan het leerproces.†Opiniepeiler Maurice de Hond nam in 2012 het iniatief voor de zogenaamde iPad- of†Steve Jobs-scholen, waarbij tabletgebruik centraal staat. Zulke scholen blijken echter†niet altijd succesvol.

BBC