Interessant:

Downloadverbod per direct ingevoerd in Nederland

nieuws 11 april 2014 om 09:48

In Nederland is per direct een downloadverbod op het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal uit illegale bron ingegaan. Het kabinet heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof.

Het Europees Hof sprak het oordeel uit dat de regelgeving van de thuiskopieheffing in Nederland niet deugt. In Nederland werd tot voorheen het downloaden van illegaal materiaal gezien als gelijk aan kopiëren van een cd of dvd voor eigen gebruik. Ter compensatie is er de thuiskopieheffing: een heffing op blanco cd's, dvd's, mp3-spelers en andere muziekdragers voor rechthebbenden op het originele materiaal. Fabrikanten van blanco-muziekdragers waren het niet mee eens met deze regeling en spanden een rechtszaak aan bij het Europees Hof, dat de fabrikanten nu in het gelijk heeft gesteld.

Door de uitspraak van het Europees Hof gaat het downloadverbod per direct in, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daardoor ben je nu niet meer alleen strafbaar als je illegaal materiaal online zet, maar ook als je het downloadt. Door de afwijkende interpretatie van de thuiskopieheffing werd illegaal downloaden in Nederland tot vooralsnog gedoogd. Het is echter niet duidelijk wie het downloadverbod moet handhaven: het ministerie van Veiligheid en Justitie én auteursrechtorganisatie Brein zeggen (vooralsnog) geen individuele gebruikers te monitoren. Door de maatregel is het goed mogelijk dat de thuiskopieheffing op termijn een stuk lager wordt of zelfs helemaal verdwijnt.

Het kabinet wilde aanvankelijk de thuiskopieheffingen per 1 januari 2013 afschaffen en vervangen door een systeem dat beter inspeelt op technologische ontwikkelingen. De Tweede Kamer wees die wijziging af, met als gevolg dat het stelsel van thuiskopieheffingen voorlopig in stand bleef, in afwachting van nieuwe besluitvorming. Begin 2013 werd de thuiskopieheffing uitgebreid met heffingen op smartphones, telefoons met mp3-spelers en tablets.

De Volkskrant