Interessant:

OPTA: focus op transparante tarieven

nieuws 12 april 2012 om 10:45

OPTA gaat dit jaar extra letten op transparante voorwaarden en tarieven van telecommunicatiediensten op de zakelijke markt; daarnaast gaat de toezichthouder extra letten op ongevraagde telemarketing.

De OPTA, die in Nederland toeziet op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie, heeft voor de periode 2012-2015 strenge regels opgesteld om de concurrentie in de zakelijke communicatiemarkten te bevorderen. Aanbieders moeten tegen transparante voorwaarden en tarieven telecommunicatiediensten kunnen inkopen bij KPN en zodoende concurreren op de zakelijke markt.

Daarbij heeft OPTA scherpere tariefregulering aan KPN opgelegd, waardoor er meer marge overblijft voor de concurrentie. Daarnaast heeft OPTA bepaald dat de glasvezelnetwerken van KPN-Reggefiber open zijn voor concurrentie; de OPTA stelt de tarieven vast die KPN aan haar concurrenten mag vragen voor de toegang tot deze netwerken. KPN staat sinds eind 2011 onder verscherpt toezicht van de OPTA, omdat de toezichthouder de kans dat KPN wet- en regelgeving overtreedt hoog inschat.

Verder is volgens OPTA het Bel-me-niet-register met ruim 7 miljoen inschrijvingen een succes en weten telemarketingbedrijven het register steeds beter te vinden voor het "ontdubbelen" van hun belbestanden. Consumenten die daar ingeschreven staan mogen nog wel gebeld worden door bedrijven waar ze klant van zijn (geweest). Bedrijven moeten dan wel tijdens het verkooptelefoontje actief aan deze klanten vragen of zij nogmaals mogen bellen ("recht van verzet"). 88% van de signalen bij ConsuWijzer gaat over het niet aanbieden van dit recht van verzet. Daarom let OPTA hier in 2012 extra op.

OPTA