Interessant:

Nederland moet telecomwet aanpassen

nieuws 20 juli 2011 om 14:59

De Europese Commissie heeft Nederland, op de vingers getikt vanwege een te late implementatie van nieuwe telecomregels. Belangrijkste nieuwe regel is wisselen van aanbieder - met nummerbehoud - in één dag.

Met de nieuwe EU-voorschriften krijgen burgers en bedrijven nieuwe rechten voor telefonie en internet. Zo moet het mogelijk worden om binnen 1 dag met behoud van nummer van telecomaanbieder te wisselen. Daarnaast hebben de regels meer duidelijkheid en betere privacywaarborgen als doel.

Slechts 7 van de betrokken 27 lidstaten hebben de nieuwe regels volledig opgenomen in hun eigen nationale regelgeving. De overige twintig lidstaten dienen binnen 2 maanden aan de Europese Commissie mee te delen waarom ze de regels nog niet geïmplementeerd hebben. Indien dat antwoord niet afdoende is kan de Europese Commissie zelf de regelgeving afdwingen.

portablegear.nl