Interessant:

Navigatiesysteem moet veiligheid bewaken

nieuws 24 april 2008 om 08:30

De minister van Verkeer, Camiel Eurlings, vindt dat navigatiesystemen in de auto standaard moeten worden voorzien van informatie over de verkeersveilgheid.

De Stichting Onderzoek Navigatiesystemen zei in december 2007 dat routeplanners vaak gevaarlijk zijn, doordat zij door softwarefouten vaak automobilisten naar woonerven sturen, wat een gevaar voor voetgangers en kinderen oplevert. Vooral als een vrachtwagenchauffeur door zijn navigatiesysteem in een dorpskern terecht komt, kan dat gevaarlijke situaties opleveren.

Eurlings wil dus dat navigatiesystemen standaard informatie over verkeersveiligheid aan boord krijgen, zodat zulke gevaarlijke situaties voorkomen worden. Ook vindt hij dat de navigatiesystemen meer informatie moeten bevatten over files, verwachte vertragingen en beschikbare parkeerplaatsen.

Ook de minister van Economische Zaken wilde vorige week laten onderzoeken of het mogelijk is om automobilisten naar een vrije parkeerplaats te leiden met behulp van een GPS-systeem.

NU.nl