Interessant:

Run op katolieke ringtones

nieuws 8 september 2002 om 12:56

De introductie van ‘katholieke ringtones’ is een groot succes. In de 24 uur dat de website catholictunes.nl actief is, zijn zo’n 3.500 bezoekers geteld en werden 250 ringtones ‘verkocht’.

Aan u, o Koning der eeuwen is de meest favoriete melodie, op de voet gevolgd door Te Lourdes op de bergen. Catholictunes.nl – een wereldprimeur – is een initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Ook vanuit het buitenland is veel belangstelling voor de katholieke ringtones. Het is alleen nog niet mogelijk om de ringtones buiten Nederland te ‘downloaden’. Daarom zal worden gekeken naar de mogelijkheden voor verbreding van deze service naar andere landen. Maar ook voor Nederlandse gebruikers hoopt de Kerk in de toekomst nieuwe faciliteiten aan te kunnen bieden. “Het succes van catholictunes.nl toont aan dat er ruimte is voor innovatieve vormen van ‘religieuze marketing’. De katholieke Kerk wil in die ontwikkeling voorop lopen”, aldus een woordvoerder.

De katholieke ringtones bieden een alternatief voor de talloze GSM-melodieën die zijn afgeleid van muziekhits, bekende reclames en populaire speelfilms die nu voorhanden zijn. Bovendien geven de ringtones aanleiding tot een moment van inspiratie en bezinning op elk moment dat de telefoon overgaat. De Kerk meent dat dit initiatief tevens kan bijdragen aan een eigentijdse en zelfbewuste presentatie van de katholieke identiteit.

Catholictunes.nl is een initiatief zonder winstoogmerk. Het downloaden van een ringtone kost de gebruiker € 1.15. De opbrengst van de ‘verkoop’ van de katholieke tonen gaat, na aftrek van de kosten, naar het goede doel: het bisschoppelijk fonds voor bijzondere noden.

CatholicTunes