Interessant:

Artsen mogen geen WhatsApp gebruiken

nieuws 24 februari 2016 om 10:00

Artsen mogen van de Autoriteit Persoonsgegevens geen gebruik meer maken van WhatsApp voor de uitwisseling van medische informatie van patienten. WhatsApp zou de privacy van de gegevens niet genoeg garanderen.

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat WhatsApp niet voldoet aan de privacynorm voor de uitwisseling van dergelijke gevoelige patientgevens, aldus tv-programma EenVandaag. De instantie wil daarom dat artsen een alternatief communicatiemiddel zoeken.

Artsenkoepel KNMG is overigens van mening dat een arts wél WhatsApp mag gebruiken, zolang uit de informatie maar niet kan worden opgemaakt wie de patiënt is. Artsen gebruiken WhatsApp ook voor de uitwisseling van medische informatie bij ingewikkelde operaties. Inmiddels wordt er gewerkt aan MDLinking, een speciale WhatsApp-variant voor artsen om medische informatie mee uit te wisselen.

Er zijn al langere tijd zorgen over de privacy van WhatsApp. Het College Bescherming Persoonsgegevens uitte in 2013 kritiek op de verwerking van persoonsgegevens door WhatsApp, waarop WhatsApp het privacybeleid aanpaste. Begin 2014 nam Facebook WhatsApp over voor 19 miljard dollar (bijna 14 miljard euro), wat de zorgen over de privacy - gezien Facebooks twijfelachtig reputatie op dit gebied - verder deed toenemen.

EenVandaag