Interessant:

65-plusser omarmt techniek in huis

nieuws 13 augustus 2015 om 12:30

65-plussers zijn enthousiast over het gebruik van domotica (ook wel huisautomatisering). Deze nieuwe vormen van het integreren van wonen en techniek maken het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen.

Bovendien verwachten ouderen dat zij minder vaak een beroep hoeven te doen op professionele zorgverleners. Zo draagt domotica eraan bij dat de stijgende zorgkosten binnen de perken blijven. Techniek mag voor ouderen echter niet de plaats innemen van menselijk contact. Ouderen zien dan ook nog niet de meerwaarde van een 'gezelschapsrobot' zoals die te zien was in de NPO documentaire Ik ben Alice.

Dit alles blijkt uit het Mature Market Monitor-onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in samenwerking met AgeWise. Dit representatieve onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 18 t/m 80 jaar laat bovendien nog een andere interessante uitkomst zien: opvallend is dat ouderen bijna even positief zijn over nieuwe technologie als jongere generaties.

Domotica is er in verschillende vormen: bijvoorbeeld een stofzuiger die zelf het huis rondgaat of nieuwe communicatiemiddelen om digitaal met een arts of verpleegkundige te praten. Handig, maar domotica wordt pas echt relevant als deze het mogelijk maakt om langer een zelfstandig leven te kunnen leiden. Volgens ouderen is domotica niet alleen van belang voor henzelf, maar ook voor anderen. Zij hoeven immers minder een beroep te doen op hun sociale omgeving of professionele zorgverleners.

Een kritische noot die vaak geplaatst wordt is de vrees dat domotica het contact met anderen vermindert. Dit speelt vooral bij de inzet van technologie in de zorg. Technologie die letterlijk in je 'personal space' komt is voor veel ouderen vooralsnog een brug te ver. Denk bijvoorbeeld aan een robot die helpt met persoonlijke verzorging. Ook gezelschapsrobots worden daarom op dit moment als minder aantrekkelijk gezien. 51% vindt een robot die helpt met de persoonlijke verzorging (zeer) onaantrekkelijk, eenzelfde percentage ziet niets in een gezelschapsrobot in huis.

Senior Research Consultant Peter Jobsen van Motivaction: "Technologie verandert wat er mogelijk is, maar niet wat mensen belangrijk vinden in hun leven. Ouderen willen dat de inzet van domotica leidt tot meer contact met hun medemens, niet tot minder contact. De beschikking hebben over meer communicatietools en langer /in control/ van je eigen leven blijven, dat is de toegevoegde waarde van domotica voor ouderen.” Edgar Keehnen van AgeWise: "Uiteindelijk gaat het hier om: 'humanize technology'. Mijn nieuwe boek Grey Ocean Strategy gaat hier dan ook uitgebreid op in."

portablegear.nl